Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7-4.1.3-17

0000. 00. hétfő 00:00


 

A teljes pályázati felhívás és a hozzá tartozó mellékletek az alábbi linken érhetők el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse


Felhívás célja:

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

A rendelkezésre álló forrás:

12,64 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 3,54 milliárd Ft;

2. célterület: 9,1 milliárd Ft.

Igénylehető maximális támogatási összeg:

1. célterület: 50 millió Ft

2. célterület: 20 millió Ft

Támogatási intenzitás:

Bonyhádi járás településeinek: 75%

Dombóvári járás településeinek: 85%

Tamási járás településeinek: 95%

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése - legalább egy tevékenység kötelezően választandó:

a. Fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;

b. Üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;

c. Piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.

2. célterület: Közkonyha fejlesztése - legalább egy tevékenység kötelezően választandó:

a. Étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;

b. Raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;

c. étkező helyiség férőhelyének bővítése;

d. Konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében:

- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);

- akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);

- tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében:

a. Szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;

b. Szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:

1. célterület esetében - Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése:

· A területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;

· Vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);

· Használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;

· A mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;

· Parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.

2. célterület esetében - Közkonyha fejlesztése

· Étkezőbútorok beszerzése;

· Étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;

· Épület külső felújítása;

· Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert) kialakítása, átalakítása, felújítása;

· Használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.

 

Nem támogatható tevékenységek

1. célterület esetében - Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése:

Elektromos parkoló-rendszer kiépítése.

 

2. célterület esetében- Közkonyha fejlesztése

Új épület építése.

 

Mindkét célterület esetében:

Járművek beszerzése.

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mindkét célterület esetében:

a. Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

 

A támogatási kérelem benyújtására 2017. április 28. naptól van lehetőség.

 

Keresés pályázatok között

Projektjeink

Eseménynaptár

Galéria